SERVEIS

Els serveis que ofereix el Grup IGFA

Recollida i gestió de residus municipals

Les empreses del Grup IGFA realitzen la recollida de residus sòlids urbans a més de 40 municipis de Catalunya.

NETEJA D’INSTAL·LACIONS

Les empreses del Grup IGFA són concessionàries de diversos serveis de neteja d’equipaments públics.

Explotació d’instal·lacions de gestió de residus

Les empreses del Grup IGFA són concessionàries de l’explotació de dipòsits controlats de residus i deixalleries comarcals i locals.

Estudis de planificació i programes de gestió de residus

Les empreses del Grup IGFA són concessionàries de l’explotació de dipòsits controlats de residus i deixalleries comarcals i locals.

Sistema integral de gestió de residus per empreses

S’ofereix a les empreses un sistema innovador de gestió integral de residus que engloba la recollida, la gestió del residu i la gestió documental dels temes mediambientals que se’n derivin.
Desenvolupat per Volcànic Internet