EMPRESES DEL GRUP

Les empreses que formen el Grup IGFA

IGFA, SA

INSTAL·LACIONS,GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT, SA és una empresa amb seu social a Olot que es dedica a la gestió integral de residus. Les seves activitats principals són la recollida de RSU, l’explotació de centres de gestió, la neteja d’equipaments municipals i la gestió integral de residus de la indústria.

És una empresa amb dues dècades d’experiència en el sector que ofereix als seus clients un tracte personalitzat amb solucions particularitzades per a cada problemàtica que es pugui presentar.

IGFA,SA està desenvolupant un SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ que ens permet oferir serveis cada dia més adequats i optimitzats per a la indústria.

VIGFA residus, SL

VIGFA RESIDUS, SL és una empresa amb seu social a Ripoll que actua principalment a la comarca del Ripollès. La seva activitat principal és la recollida i gestió de residus sòlids urbans.

Aquesta empresa col·labora amb entitats socials compromeses amb les persones amb discapacitat i risc d’exclusió per millorar-ne la qualitat de vida a través del foment de la igualtat d’oportunitats.

ANFRUNS GARRIGA, SL

ANFRUNS GARRIGA, SL és una empresa amb seu social a Olot (Garrotxa) que es dedica principalment a la recollida i gestió de residus sòlids urbans.

És una empresa familiar amb més de 15 anys d’experiència creada per a la concessió dels servei de recollida de residus de la comarca de la Garrotxa. Durant aquests anys l’empresa s’ha especialitzat en la recollida i transport de tot tipus de residus tant municipals com industrials i ha ampliat el seu abast més enllà dels límits comarcals.

RECUPERACIONS INDUSTRIALS MARTÍ PUIG, SL

RECUPERACIONS INDUSTRIALS MARTÍ PUIG, SL és una empresa amb seu social a Les Preses (Garrotxa) que es dedica a la gestió integral de residus industrials.

L’activitat principal és la recollida i gestió de residus industrials i ofereix un servei global de gestió per a tot tipus d’indústries.

Tradicionalment l’empresa s’ha dedicat a la recuperació de metalls i el negoci ha anat augmentant amb l’especialització en recuperació de tot tipus de residus valoritzables.

Aquesta empresa disposa de capacitat d’emmagatzematge i capacitat de recollida i transport de tot tipus de residus industrials.

INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES, SA

INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES,SA és l’enginyeria del grup i l’empresa amb capacitat de desenvolupament de projectes claus en mà.

Es realitzen treballs de planificació i gestió i s’elaboren Programes de Gestió de Residus. També es realitzen projectes constructius de diversos tipus d’instal·lacions de gestió.

Actualment està desenvolupant un branca de projectes relacionats amb el cicle de l’aigua amb projectes de construcció i manteniment de depuradores i potabilitzadores.

Aquesta empresa desenvolupa projectes internacionals des de 1997.
Desenvolupat per Volcànic Internet